späť na články

Čo robí e-shop neúspešným? Najčastejšie UX chyby, ktoré by ste mali vyriešiť

Andrej Košťál
Chief Operating Officer
Čo robí e-shop neúspešným? Najčastejšie UX chyby, ktoré by ste mali vyriešiť

Rýchle zhrnutie: V tomto článku sme sa zameriavali na bežné chyby UX, ktoré sa môžu vyskytnúť na e-shopoch a mohli by ovplyvniť konverzné miery a spokojnosť zákazníkov. Najskôr sme sa zaoberali zlou navigáciou, nejasnými popismi a nedostatočnými informáciami o produktoch. Potom sme sa zameriavali na slabé vyhľadávanie a zložitý objednávkový proces. Navrhli sme riešenia a odporúčania pre každý z týchto problémov, ako aj metódy na identifikáciu a analýzu problémov. Pre úspešný e-shop je kľúčové zamerať sa na dizajn určený na používateľa, vykonávať používateľský prieskum, testovanie a neustále monitorovať a zlepšovať používateľskú skúsenosť.


Slabá navigácia a štruktúra stránok

Preplnená alebo neprehľadná navigácia môže používateľom sťažiť nájdenie toho, čo hľadajú, čo vedie k frustrácii a opusteným košíkom.

Ako objaviť problémy
 • Analýza pohybu očí (eye-tracking analysis): Tento nástroj vám umožní sledovať pohyb očí používateľov a zistiť, ako často sa pozerajú na rôzne časti vášho e-shopu. Toto môže odhaliť problémy s navigáciou a štruktúrou stránok.
 • Testovanie použiteľnosti (usability testing): Pozvite vašich zákazníkov na testovanie. Skúste im povedať, aby produkt našli a sledujte, ako im to ide. Tieto testy vám môžu pomôcť identifikovať problematické oblasti, ktoré môžete následne zlepšiť.
 • Prieskum konkurencie: Skúste si pozrieť e-shopy vašich konkurentov a analyzovať ich navigáciu. Tieto informácie vám môžu pomôcť pri tvorbe vlastnej navigačnej štruktúry.
 • Dotazníky a spätná väzba: Zistite od používateľov, aké problémy majú s navigáciou a štruktúrou vášho e-shopu pomocou otázok v dotazníkoch a priamej spätnej väzby. Výsledok môže poskytnúť cenné nápady na zlepšenie.
 • Card sorting: Umožňuje používateľom triediť informácie o produktoch do logických skupín, čo vám pomáha pri tvorbe lepšej navigačnej štruktúry.
 • Tree testing: Metóda testovania použiteľnosti webových stránok, ktorá sa zameriava na testovanie ich informačnej architektúry. Používa sa na overenie, ako ľahko používatelia nájdu určité informácie na webovej stránke bez toho, aby boli ovplyvnení jej grafickým rozložením.
Naše odporúčania
 • Vytvorte si jednoduchú a intuitívnu navigačnú štruktúru.
 • Použite vizuálne indikátory, aby ste používateľom pomohli navigovať na vašom e-shope.
 • Vytvorte prehľadné kategórie a podkategórie produktov a zorganizujte ich do logických skupín.
 • Implementujte „breadcrumb“ navigáciu, aby ste používateľom umožnili jednoduché preskakovanie medzi stránkami a jasnú informáciu o tom, kde sa v štruktúre e-shopu nachádzajú.

Nedostatok informácií o produkte

Neúplné alebo nedostatočné popisy produktov alebo produktové fotky môžu používateľom sťažiť nákupné rozhodnutia, čo vedie k nižším predajom a spokojnosti zákazníkov.

Ako objaviť problémy

Niekoľko spôsobov, ako zistiť, či máte problém s nedostatkom informácií o produkte, sú:

 • Analýza používateľov: Ak používatelia opúšťajú váš e-shop na produktovej stránke, môže to byť znakom toho, že máte nedostatočné informácie o produkte.
 • Porovnajte mieru odchodov, pomer medzi videním produktu a pridaním do košíka alebo medzi videním produktu a objednávkou jednotlivých produktov. Našli ste produkt, ktorý funguje podpriemerne? Môže to naznačovať problém.
 • Porovnávanie s konkurenciou: Skúste si prejsť webové stránky konkurencie a zistiť, aké informácie o produkte ponúkajú.
Naše odporúčania
 • Zahrňte dostatočné množstvo informácií o produkte, ako sú napríklad obrázky, popisy, recenzie a iné zdroje. Poskytnite čo najpodrobnejšie informácie o výrobku, pomáha to používateľom urobiť informované rozhodnutie o nákupe.
 • Vytvorte jednoduché a intuitívne rozloženie informácií o produkte. Používateľ by mal byť schopný ľahko nájsť všetky relevantné informácie o produkte na jednom mieste bez potreby prechádzať niekoľkými stránkami.
 • Poskytnite čitateľné a prehľadné informácie o cenách, veľkosti, farbách a ďalších relevantných vlastnostiach produktov. Dôležité je zabezpečiť, aby boli informácie o produkte pre používateľov jasné a zrozumiteľné.
 • Testujte rozloženie informácií – tým zabezpečíte, že používateľ nájde všetky relevantné informácie o produkte.
 • Uistite sa, že všetky obrázky produktov sú vo vysokom rozlíšení, aby umožnili používateľom priblížiť si a preskúmať detaily produktu.

Obmedzené možnosti platby

Ponuka iba niekoľkých možností platby môže byť pre používateľov nedostatočná, najmä ak uprednostňujú alternatívne spôsoby platby, ako je Apple Pay alebo Google Pay.

Ako objaviť problémy
 • Ak používatelia opúšťajú váš e-shop na kroku s výberom platby, môže to byť znakom toho, že nemáte dostatok možností platby.
 • Skúste analyzovať webové stránky konkurencie a zistiť, aké možnosti platby ponúkajú.
 • Ak predávate do zahraničia, overte si, aké platobné možnosti sú najobľúbenejšie.
Naše odporúčania
 • Ponúknite viaceré spôsoby platby, aby si používatelia mohli vybrať najvhodnejší spôsob. Medzi bežné spôsoby platby patrí kreditná karta, PayPal, Apple Pay, Google Pay, bankový prevod a mnoho ďalších.
 • Informujte používateľov o bezpečnosti a dôveryhodnosti každého spôsobu platby. Je potrebné zabezpečiť, aby si používatelia mohli byť istí, že ich platby sú bezpečné a spoľahlivé.
 • Poskytnite možnosť uložiť si kreditné karty alebo údaje o platbe pre rýchlejšie a pohodlnejšie nakupovanie v budúcnosti.
 • Testujte platobný proces, aby sa zabezpečilo, že funguje spoľahlivo a bez problémov. Môžete vyskúšať aj rôzne testovacie platby, aby ste si boli istí, že platobný proces bude pre používateľov čo najjednoduchší a najpohodlnejší.

Pomalé časy načítania

Bojíte sa, že sa vám zvýši miera odchodov alebo sa znížia vaše konverzie? Dajte si pozor na to, aby sa váš e-shop načítaval rýchlo – a to najmä na mobilných zariadeniach.

Ako objaviť problémy

Niekoľko spôsobov, ako zistiť, či máte problém s pomalými časmi načítania stránky, sú:

 • Google PageSpeed Insights: Nástroj od Googlu, ktorý vám poskytne podrobné informácie o rýchlosti načítania vašej stránky a odporučí vám spôsoby, ako ju zlepšiť.
 • Analýza používateľov: Ak sa používatelia často stretávajú s pomalým načítavaním stránok a opúšťajú e-shop, môže to byť znakom toho, že máte problém s pomalými časmi načítania. Vo webovej analytike sa pozrite na metriku bounce rate a skúste ju porovnať naprieč stránkami na webe.
 • Core Web Vitals: Sú súbor kritických metrík, ktoré určujú kvalitu používateľskej skúsenosti na webových stránkach. Sú zahrnuté do algoritmu Google pre hodnotenie kvality webových stránok a ich ranking v organických výsledkoch vyhľadávania.
Naše odporúčania
 • Optimalizujte obrázky a videá, aby sa zvýšila rýchlosť načítania stránky. Je dôležité používať správne formáty a veľkosti súborov, aby sa stránka načítala rýchlo a nezaťažovala používateľské zariadenia.
 • Minimalizujte počet plug-inov a skriptov, ktoré by mohli spomaliť načítavanie stránok. Je dobré vyhodnotiť, ktoré pluginy a skripty sú nevyhnutné a ktoré by mohli byť odstránené, aby sa zvýšila rýchlosť načítania stránky.
 • Implementujte rýchly a spoľahlivý server a CDN (Content Delivery Network). Rýchlejší server a používanie CDN môžu výrazne zlepšiť rýchlosť načítania stránky.
 • Minimalizujte používanie Javascriptu a CSS animácií, ktoré by mohli byť zdrojom pomalého načítania stránky.
 • Vyhodnoťte výkonnosť stránok pomocou nástrojov ako Google Analytics, ktoré vám môžu poskytnúť podrobné informácie o tom, ako sa používatelia správajú na vašich stránkach a kde by ste mohli zlepšiť rýchlosť načítania.

Slabé vyhľadávanie

Zle navrhnuté a nefunkčné vyhľadávanie môže používateľom sťažiť nájdenie produktov, ktoré hľadajú. To vedie k frustrácii a opusteniu e-shopu.

Ako objaviť problémy
 • Analýza správania používateľov: sledovanie, kde sa používatelia zasekávajú pri používaní vyhľadávacieho modulu a kde sa často vracajú na stránky vyhľadávania, aby sme zistili, kde by mohol byť problém.
 • Zbieranie spätnej väzby od zákazníkov o tom, aké problémy zažili pri používaní vyhľadávania, môže byť užitočné na identifikovanie konkrétnych problémov, ktoré by sa mohli riešiť.
 • Analytika vyhľadávania: Aká je preklikovosť jednotlivých fráz? Aké frázy sa vyhľadávajú, ale nemajú žiadne výsledky? Ako veľmi je vyhľadávanie používané? Aký je konverzný pomer používateľov, ktorý použili vyhľadávanie? Na tieto a mnoho ďalších otázok vám vie analýza odpovedať.
Naše odporúčania
 • Vyhľadávanie by malo byť viditeľné a jednoducho dostupné pre používateľov. Malo by sa umiestniť na dobre viditeľné miesto na stránke, aby ju bolo možné nájsť bez problémov.
 • Vyhľadávacie pole by malo byť veľké a ľahko použiteľné.
 • Vyhľadávanie by malo byť intuitívne a schopné poskytovať relevantné výsledky pre hľadaný výraz. Používateľ by mal byť schopný filtrovať výsledky podľa ceny, značky, farby a iných parametrov.
 • Vyhľadávací modul by mal byť vyladený tak, aby bol schopný rozpoznať rôzne varianty slov a fráz, ktoré by sa mohli používať pri hľadaní. Napríklad, ak zákazník hľadá „košeľa“, vyhľadávací modul by mal byť schopný vrátiť aj výsledky pre „košele“ alebo „košieľky“.
 • Viac v našom článku: [Prípadová štúdia] Ako sme zvýšili konverzný pomer vylepšením vyhľadávania

Zložitý objednávkový proces

Objednávkový proces by mal byť jednoduchý a intuitívny, aby zákazníci mohli dokončiť nákup rýchlo a bez problémov.

Ako objaviť problémy
 • Analýza priebehu nákupov: sledovanie, kde sa používatelia zasekávajú alebo opúšťajú proces nákupu. Zistite, v ktorom kroku objednávky odchádza najviac používateľov.
 • Heat mapy a analýza klikania: zobrazovanie, kde používatelia klikajú alebo neklikajú, aby sa zlepšila navigácia a umiestnenie obsahu.
 • Analýza chýb: identifikovanie chýb v objednávkovom procese, ako sú napríklad nesprávne pomenované polia alebo zlé zobrazovanie cien či iných informácií.
 • A/B testovanie: testovanie rôznych verzií objednávkového procesu, aby sa zistilo, ktorá verzia má najlepšie výsledky.
 • Používateľské testovanie: testovanie objednávkového procesu s reálnymi používateľmi, ktorí poskytnú hodnotné názory a spätnú väzbu na to, ako vylepšiť proces objednávky.
 • Dotazník po nákupe: zasielanie dotazníkov zákazníkom po dokončení nákupu, aby sa zistilo, aké boli ich skúsenosti a aké oblasti je potrebné zlepšiť. Toto poskytuje cenné informácie, ktoré môžu pomôcť pri budovaní lepšieho UX v budúcnosti.
Naše odporúčania
 • Znížte počet krokov v objednávkovom procese a nevyžadujte od zákazníkov vyplňovanie zbytočných informácií. Čím menej krokov, tým rýchlejší a jednoduchší je proces nákupu a tým vyššia je miera konverzie.
 • Poskytnite jasné a zrozumiteľné inštrukcie na vyplnenie fakturačných a doručovacích informácií, aby sa znížil počet chýb pri zadávaní údajov a aby sa zákazníkom uľahčil proces objednávania.
 • Umožnite zákazníkom zvoliť si z rôznych možností platby a doručenia, aby si mohli vybrať pre nich najvhodnejšie možnosti.
 • Vylepšite košík, aby bol prehľadný a zrozumiteľný. Umožnite zákazníkom upravovať množstvo jednotlivých položiek, pridať zľavový kód a zobrazte výslednú sumu objednávky vrátane poštovného a iných poplatkov.
 • V rámci objednávkového procesu zahrňte krok zhrnutia objednávky, ktorý zabezpečí, že zákazník zadal správne fakturačné a doručovacie údaje a že sa potvrdí celková suma objednávky. To môže pomôcť znižovať počet neplatných objednávok a zvýšiť dôveru zákazníkov v nakupovaní na vašom e-shope.
 • Pozrite si case study redizajnu objednávkového procesu: [Prípadová štúdia] Optimalizácia objednávkového procesu na gate.shop

Zhrnutie

Aby sa predišlo týmto bežným chybám UX, e-shopy by mali uprednostňovať dizajn zameraný na používateľa, vykonávať používateľský prieskum, testovanie a neustále monitorovať a zlepšovať používateľskú skúsenosť svojho internetového obchodu.

Dúfame, že vám boli tieto informácie užitočné. S vylepšením používateľskej skúsenosti vám radi pomôžeme, neváhajte nás kontaktovať.

Andrej Košťál
Chief Operating Officer

COO Bluewebu, je odborník s bohatými skúsenosťami v analytike, UX, CRO, kódovaní a projektovom manažmente. Svoje znalosti využíva pri vedení tímov a realizácii inovatívnych riešení. Aktívne…


Páčil sa vám článok?
Zdieľajte.

Zaujala vás naša práca
a máte záujem o kvalitný e-shop?

Začnime spolu
nový projekt

Napíšte nám
Blueweb

Navrhujeme, vyvíjame a
optimalizujeme e-shopy na mieru.