späť na články

Prečo nepodceniť budovanie značky v e-commerce

Mário Šujanský
Marketingový manažér
Prečo nepodceniť budovanie značky v e-commerce

Rýchle zhrnutie: Predpokladajme, že máme funkčný marketing, e-shop dobrej technickej úrovni, ale stále tomu chýba akási duša, akési prepojenie so zákazníkmi, ktoré by samo komunikovalo produkt a filozofiu na pozadí ponuky. Takou dušou je značka – brand. Vytvorenie silnej značky chce čas, úsilie, peniaze a kreativitu. A áno, z dlhodobého hľadiska a expanzie je dôležitá. Značka pomáha zákazníkom cítiť sa istejšie a pomáha im urobiť rýchlejšie rozhodnutia, keď nakupujú na vašom webe. Povieme si základ, o čom vlastne to budovanie brandu je.


1. Dôveryhodnosť a zákaznícka dôvera

V rýchlo rastúcom e-commerce prostredí je získavanie dôvery zákazníkov a jej udržanie kľúčové. Spokojný a vracajúci sa zákazník nestojí toľko ako ten nový. A keďže e-commerce nefunguje ako osobný predaj, kde si podávate ruky a vymieňate očné pohľady, dôvera sa buduje konzistentným poskytovaním kvalitných produktov a služieb. Táto dôvera je v online prostredí neustále preverovaná rôznymi recenziami, porovnávačmi a rôznym obsahom, na ktorý váš samotný biznis nemá dosah.

Nástroje pre budovanie dôvery:

 • Recenzie a hodnotenia: Umiestnite recenzie produktov na svojej webovej stránke a podnecujte zákazníkov, aby zdieľali svoje skúsenosti. Pozitívne recenzie budujú dôveru.
 • Dôsledný zákaznícky servis: Komunikácia je vždy dôležitá. Rýchlo a efektívne riešte sťažnosti a otázky zákazníkov, nezametajte ani drobné veci pod koberec, vytvorte u zákazníka pocit, že vám záleží na jeho spokojnosti.
 • Kvalitné fotografie a opisy produktov: Zabezpečte, aby boli fotografie produktov vysokého rozlíšenia, a aby opisy boli presné a informatívne.
 • Bonusový obsah: Môže ním byť napríklad blog, testovanie produktov vo videách a podobne. V e-commerce si nemôže zákazník produkt vyskúšať ani ohmatať, preto každý prostriedok na zjemnenie tejto nevýhody pomáha rozhodovaniu k nákupu.
 • Etickosť a transparentnosť: Zverejňujte informácie o vašich etických postupoch, o tom ako fungujete a transparentne komunikujte o svojom obchodovaní.

2. Rozlíšenie od konkurencie

Vo svete e-commerce konkurencia nespí a stále rastie, a to rýchlo. Aby ste uspeli, musíte mať istým spôsobom jedinečnú ponuku alebo produkt, a ak nie, tak je potrebné vytvoriť dojem exkluzivity – odlíšiť sa. Aj ten istý hrnček sa dá odprezentovať a predať na sto spôsobov. A jedným z kľúčov je vytvoriť si vlastný brand a jeho príbeh.

Nástroje pre rozlíšenie sa od konkurencie:

 • Jasný hodnotový návrh: Definujte, čo vaša značka predstavuje a akým spôsobom rieši potreby zákazníkov. Neustále podčiarkujte tento návrh vo vašej komunikácii.
 • Jedinečný obsah: Tvorte kvalitný obsah, ktorý oslovuje vašich potencionálnych zákazníkov a zároveň reflektuje hodnoty značky.
 • Spoločenská zodpovednosť: Podporujte spoločensky prospešné aktivity, ktoré sú v súlade s hodnotami vašej značky. Angažujte sa, spolupracujte s influencermi, vyjdite s kožou na trh v rámci firemnej kultúry a jej pozadia.

3. Lojalita zákazníkov

Lojalita zákazníkov je cenná, pretože verní zákazníci môžu prispieť k stabilnému príjmu vášho e-commerce podniku. Vyššie spomenuté vracajúci sa zákazník stojím menej ako ten nový platí. Ale udržať si zákazníka tiež nie je zadarmo. Budovanie lojálnych vzťahov je proces, ktorý vyžaduje starostlivé riadenie. Ak nakoniec máte dobrý brand a vybudovanú dôveru, obsluhovať verných zákazníkov budete čoraz častejšie.

Nástroje pre budovanie lojálnosti zákazníkov:

 • Vernostné programy: Ponúknite zákazníkom odmeny a výhody za ich vernosť ako zľavy, exkluzívne prístupy alebo vernostné body.
 • Personalizácia: Využite dáta o správaní zákazníkov na vytvorenie personalizovaného obsahu a ponúk. Zo správania zákazníkov je dnes možné vytvoriť ponuky na mieru.
 • E-mailový marketing: Pravidelne komunikujte so zákazníkmi prostredníctvom e-mailových kampaní, ktoré sú relevantné a hodnotné. Zamerajte sa na kvalitu, nie kvantitu.

4. Hodnota na dlhodobý výhľad

Hodnota značky v e-commerce má význam z hľadiska dlhodobých vyhliadok, pretože vytvára stabilné a dôveryhodné obchodné prostredie. Z počiatku sa to môže zdať ako beh na dlhú trať, ale dnes to už nie je ako kedysi. Máme sociálne siete, online médiá a nástroje, ktoré dokážu rýchlo a efektívne budovať váš brand v pomerne krátkom časovom horizonte.

Nástroje pre budovanie hodnoty značky.

 • Investícia do analýzy dopytu na trhu: Sledujte trendy a meniace sa potreby zákazníkov. Prispôsobte svoje stratégie na základe týchto informácií.
 • Využitie sociálnych médií a influencer marketingu: Silný príbeh a ľudia s príbehom výrazne pomáhajú. Zasaďte svoju značku cez váš produkt priamo do prostredia sociálnych sietí tak, aby si ľudia pri pohľade na produkt spomenuli rovno na váš brand.
 • Kvalitné PR – Vytvárajte obsah na vašom webe alebo v masovejších médiách. Blogy, články, testy, oznamy o novinkách – o tom všetkom môžete informovať svojich zákazníkov pomocou PR.
 • Rozšírenie sortimentu: Ak máte silnú značku, môžete s istotou rozšíriť váš sortiment, aby zodpovedal novým potrebám zákazníkov.

5. Hodnota na trhu

Hodnota značky nie je len vnútornou záležitosťou. Vytvorenie hodnoty značky znamená, že zákazníci budú ochotní zaplatiť viac za vaše produkty alebo služby. Ten istý hrnček ako má vaša konkurencia, viete vďaka brandu predať za viac.

Nástroje na zvýšenie hodnoty na trhu:

 • Zameranie na kvalitu: Poskytujte vysokú kvalitu produktov a služieb a zabezpečte, aby vaša značka predstavovala spoľahlivosť a dôveru.
 • Zelené a etické praktiky: Ak sú zelené alebo etické hodnoty súčasťou vašej značky, komunikujte ich transparentne a aktívne.

6. Rast a expanzia

S rozvojom silnej značky prichádzajú príležitosti na rast a expanziu na nové trhy a segmenty zákazníkov. Ak prichádza potreba expandovať na nový trh alebo segment, so silným brandom máte už na začiatku veľkú výhodu.

Nástroje pre rast a expanziu:

 • Prieskum trhu a nových príležitostí: Zistite, kde sú nové príležitosti na trhu, a kde máte šancu na potenciálny rast.
 • Personalizovaný obsah: Prispôsobte svoj obsah a komunikáciu, aby oslovili potreby práve nových zákazníkov. V novom prostredí pri novej cieľovej skupine nemusí fungovať už to, čo máte zaužívané a overené.

7. Flexibilita a adaptabilita

V e-commerce prostredí je dôležité byť flexibilný a rýchlo reagovať na zmeny na trhu a v správaní zákazníkov. Silná značka vám umožní udržať si zákazníkov aj v čase zmien.

Nástroje pre flexibilitu a adaptabilitu:

 • Sledovanie trendov: Buďte v kontakte s aktuálnymi trendmi v odvetví a reagujte na ne.
 • Rýchla komunikácia: Zostanete v kontakte so zákazníkmi prostredníctvom sociálnych médií a e-mailovej komunikácie.

Záver

Budovanie silnej značky v e-commerce nie je len procesom zo dňa na deň. Vyžaduje si konzistentnosť, pozornosť k detailom, trpezlivosť a dlhodobý záväzok. Silná značka nie je len vizuálnym prvkom, je to komplexný zážitok, ktorý vytvára dôveru, lojalitu a hodnotu u vašich zákazníkov. Ak sa venujete budovaniu a udržiavaniu silnej značky vo vašom e-commerce podniku, budete nakoniec odmenení dlhodobým úspechom, vernými zákazníkmi a stabilným postavením na trhu.

Páčil sa vám článok?
Zdieľajte.

Zaujala vás naša práca
a máte záujem o kvalitný e-shop?

Začnime spolu
nový projekt

Napíšte nám
Blueweb

Navrhujeme, vyvíjame a
optimalizujeme e-shopy na mieru.