Wireframy

Určujú rozloženie jednotlivých prvkov na stránke. Nezaoberajú sa grafickým stvárnením, ale len rozložením. Často znázorňujú prechody medzi jednotlivými sekciami webu, typicky pri internetových obchodoch či rozsiahlejších weboch.

Výskyty

Tvorba web stránok, Tvorba e-shopov, Webdesign