Validita

Internetové stránky su tvorené v jazyku HTML, ktorého pravidlá sú definované v technických normách vydaných konzorciom W3C. Každa stránka by ich mala spĺňať.

Ich dodržaním sa stránka stáva valídnou a je zaručené, že sa v každom prehliadači zobrazí rovnako.

Výskyty

Tvorba e-shopov