Sociálna sieť

Sociálna sieť je názov pre stránky ako Facebook, Twitter, LinkedIn a pod., ktoré združujú používateľov s podobnými záujmami alebo im umožňujú vzájomnú komunikáciu.

Výskyty

Tvorba web stránok, Tvorba e-shopov, Microsites, SEO