Sémantika

Jazyk HTML, ktorým sa tvoria www stránky, je sémantický. Text obaľuje do značiek, ktoré označujú aký význam má text medzi nimi. Nadpis musí byť v tagu <h1>, <h2> atď. Tabuľkové dáta patria do tabuľky. Zoznam definície do definičného zoznamu (<dl>).

Preto pri kódovaní a vkladaní obsahu treba dbať na správne označkovanie textu, aby bola dodržaná sémantika. Je to jediný spôsob ako vyhľadávače zistia význam textu na stránke.

Výskyty

Tvorba e-shopov