Redakčný systém (CMS)

Dovoľuje pohodlnú správu a úpravu obsahu internetovej stránky. Nevyžaduje znalosť žiadneho programovacieho jazyka. Tiež je známy pod skratkou CMS z anglického content management system.

Výskyty

Tvorba web stránok