Použiteľnosť

Charakterizuje ako jednoducho vie návštevník internetovú stránku alebo aplikáciu používať, napr. či sa v nej dokáže bez problémov orientovať, vie ju samostatne používať, zvládne objednať hľadaný tovar a pod.

Výskyty

Tvorba web stránok, Webdesign