PHP

Najrozšírenejší programovací jazyk slúžiaci na tvorbu internetových stránok. Funguje na strane servera, kde generuje web stránky, ktoré následne sú posielané do internetového prehliadača.

U interaktívnych web stránok, e-shopov alebo aplikácií spracováva zadané údaje, napr. ukladá obsah objednávok a pod. Tieto údaje môžu byť ukladané v mnohých databázových systémoch, pričom najviac sa využíva MySQL.

V Bluewebe pri programovaní v jazyku PHP využívame programovací framework Nette, ktorý nám umožňuje ľahší a rýchlejší vývoj. Výsledné aplikácie a stránky vykazujú vyššiu stabilitu, rýchlosť a spoľahlivosť.

Výskyty

Tvorba web stránok, Internetové aplikácie