Konverzný pomer

Určuje sa ako pomer počtu konverzií a celkového počtu návštevníkov za rovnaké obdobie. Všeobecne sa ním zvykne určovať efektívnosť predaja internetových stránok.

Je potrebné si uvedomiť, že sa jedná o pomerový ukazovateľ. Náhodné výrazné zvýšenie návštevnosti nám môže negatívne ovplyvniť konverzný pomer.

Výskyty

Tvorba web stránok