JavaScript

Programovací jazyk fungujúci priamo v internetovom prehliadači, ktorý sa spolu s PHP (na strane servera) využíva na tvorbu web stránok či internetových aplikácií.

Slúži na dynamické efekty na stránke (schovávanie či pohyb jednotlivých prvkov a pod.), kontrolu zadaných údajov, výmenu obrázkov, efekty vo fotogalériách a pod.

S neustálym rozvojom internetových prehliadačov (najmä Chrome, Furefox či Safari) stále rastie popularita a programátorské možnosti tohto jazyka.

Výskyty

Tvorba web stránok, Internetové aplikácie