CSS

Skratka pochádzajúca z anglického názvu Cascading Style Sheets označuje programovací jazyk slúžiaci na definovanie vzhľadu internetových stránok. Využíva sa v spojení so značkovacími jazykmi ako XHTML/HTML5.

V slovenčine sa CSS označujú ako kaskádové štýly.

Výskyty

Webdesign