Internetové aplikácie

Internetové aplikácie sú efektívnym nástrojom na spoluprácu vašich pracovníkov. Umožňujú bezpečný prístup na diaľku, fungujú v mobiloch (iPhone, Android, Blackberry a iné), prácu z domu, z terénu, ale aj z kancelárie.

Laicky povedané, môžete si ich predstaviť ako internetové stránky, do ktorých sa prihlásite menom a heslom. Po prihlásení budete vykonávať potrebné činnosti, napr. evidencia skladu, komunikácia s kolegami a pod.

Vďaka rokom skúseností máme overený postup pre dosiahnutie kvalitnej aplikácie.

1. Definovanie problému

Spoločne prejdeme aký problém alebo úlohu bude aplikácia riešiť. Získame všetky potrebné informácie – kto bude aplikáciu používať, ktoré funkcie sú najdôležitejšie, s akými systémami má spolupracovať a pod.

2. Analýza

Všetky funkcie, ktorými má internetová aplikácia disponovať, podrobíme analýze. Zhodnotíme ich zmysel, potrebné vstupné a výstupné informácie, ich vzájomnú nadväznosť a rozdelíme projekt na menšie celky.

Celú analýzu a tvorbu aplikácie orientujeme na používateľa. Hlavným cieľom je, aby sa ľahko používali a boli pre podnik prínosom. Veríme, že dnešné aplikácie sú príliš zložité. Preto naše aplikácie robia len to, čo majú. Nič viac.

Zhodnotíme náročnosť projektu a oboznámime vás s cenou za vývoj internetovej aplikácie.

3. Návrh používateľského rozhrania

Ovládanie aplikácie musí byť intuitívne, rýchle a jednoduché. Ovládacie prvky rozdelíme do logických častí. Rozmiestnime ich v stránke. Následne rozkreslíme jednotlivé funkcie a vznikne detailný nákres rozhrania aplikácie, ktorý s vami prekonzultujeme.

4. Programovanie

Vysoký dôraz kladieme na bezpečnosť a stabilitu. Aplikácie tvoríme v moderných technológiách HTML5, <span class="caps">PHP s Nette frameworkom, MySQL, PostgreSQL a JavaScript (jQuery). Pri komplexnejších aplikáciach používame verzovací systém GIT.

Vyvíjame v iteráciách, takže počas programovania máte možnosť sledovať a priebežne testovať jednotlivé časti aplikácie.

5. Testovanie a odovzdanie

Počas vývoja vás budeme v pravidelných intervaloch zoznamovať s novými funkciami, ktoré dokončíme. Priebežne ich budete môcť testovať a skúšať.

Pri odovzdaní budú vaši pracovníci zadarmo zaškolení do používania celej aplikácie. Zároveň vám bude odovzdaná dokumentácia v elektronickej forme.

6. Prevádzka

Používanie aplikácie prinesie nové skúsenosti jej používateľov. Sme pripravení pomôcť vám s ich implementáciou.

Príklady internetových aplikácií

 • skupinová komunikácia medzi zamestnancami
 • podnikové informačné systémy
 • CRM– systémy na evidenciu vzťahov so zákazníkmi
 • správa úloh
 • skladové hospodárstvo
 • objednávkový systém
 • evidencia hostí v ubytovacích zariadeniach
 • objednávka vyšetrenia u lekára
 • spracovanie štatistík a výkazov
 • automatizácia interných a externých firemných procesov
 • extranetové a intranetové riešenia

Prečo my?

Radi komunikujeme s klientmi. Telefónom, e-mailom, Skypom, cez IM alebo osobne – máme kanceláriu v Žiline a pobočku v Púchove. Radi sa stretneme. Pred monológom uprednostňujeme dialóg. Preto nespolupracujeme s ľuďmi, ktorí majú vždy vo všetkom pravdu a rozumejú webom lepšie ako my.


Čo ďalej?

Nezáväzný dopyt